www.jnxsfr.com/html/cqsf/73618347.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/072.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/7244.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/956542.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/94850.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/01.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/29.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/14.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/6784410.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/7206153.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/094516.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/52.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/23353.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/34322150.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/2954375.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/40.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/4779.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/686.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/550.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/61007.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/48680090.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/62553436.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/4944604.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/03.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/0307.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/360.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/570631.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/8365941.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/69799.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/58056817.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/459556.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/68439.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/3444.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/1318878.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/9231567.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/22.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/33573.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/158.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/040.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/161.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/02765547.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/34376958.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/19.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/7024.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/93.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/05953103.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/91758661.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/55562.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/55609.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/98772867.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/5047.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/30.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/4429605.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/4245398.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/02036.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/10.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/22036315.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/4395.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/529759.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/943.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/148.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/63929862.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/9435359.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/3824.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/48.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/80720.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/31147814.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/50915.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/50.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/353.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/0414773.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/5436.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/91565.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/49.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/4254.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/55.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/61.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/691.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/45916438.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/165219.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/81201.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/089960.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/38698389.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/792949.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/515865.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/8535.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/8142489.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/27424.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/861.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/019403.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/8431.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/836.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/4222.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/45081.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/41998.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/00507264.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/974.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/88424.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/94761603.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/48296.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/23.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/76.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/4534.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/344.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/16164455.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/776.html

www.jnxsfr.com/html/cqsf/2946377.html

www.jnxsfr.com/html/123/05488.html

www.jnxsfr.com/html/123/17072.html

www.jnxsfr.com/html/123/85.html

www.jnxsfr.com/html/123/91737.html

www.jnxsfr.com/html/123/0343274.html

www.jnxsfr.com/html/123/49616.html

www.jnxsfr.com/html/123/5844022.html

www.jnxsfr.com/html/123/9602.html

www.jnxsfr.com/html/123/2695084.html

www.jnxsfr.com/html/123/61767.html

www.jnxsfr.com/html/123/8969655.html

www.jnxsfr.com/html/123/4387148.html

www.jnxsfr.com/html/123/0614.html

www.jnxsfr.com/html/123/894418.html

www.jnxsfr.com/html/123/11875.html

www.jnxsfr.com/html/123/1511167.html

www.jnxsfr.com/html/123/09736.html

www.jnxsfr.com/html/123/31.html

www.jnxsfr.com/html/123/812313.html

www.jnxsfr.com/html/123/1424.html

www.jnxsfr.com/html/123/3819278.html

www.jnxsfr.com/html/123/882748.html

www.jnxsfr.com/html/123/2054.html

www.jnxsfr.com/html/123/2288012.html

www.jnxsfr.com/html/123/814477.html

www.jnxsfr.com/html/123/275720.html

您现在的位置:首页 >> 超级变态传奇 >> 内容

什么样的站位在副本中最具有攻击性

作者:新开传奇私服 来源:www.jnxsfr.com 时间:2018-08-09 16:42:15 点击:6221

什么样的站位在副本中最具有攻击性

冰火两重天让法师技能提高好方法在热血传奇游戏当中法师是比较值得选择的一个职业,因为他不管是在游戏的前阶段,还是在游戏的中期和后期,都能在游戏当中通过自己的技能装备,帮助每一个选择传奇游戏的玩家,能真正的体验热血传奇游戏的魅力和趣味性。所以选择传奇游戏的人,特别喜欢法师在热血传奇游戏当中法师是比较值得选择的一个职业,因为他不管是在游戏的前阶段,还是在游戏的中期和后期,都能在游戏当中通过自己的技能装备,帮助每一个选择传奇游戏的玩家,能真正的体验热血传奇游戏的魅力和趣味性。所以选择传奇游戏的人,特别喜欢法师这样的一个职业。冰火两重天,可以说是高级的一个法师技能,这样的一个技能主要是以火墙为铺垫,然后通过大规模地进行冰咆哮攻击,通过这样的一种技能攻击,就能让怪物掉血特别的快,而且也是比较有节奏的攻击方法。用冰咆哮这样的一个技能,是法师技能当中特别值得选择的一个技能,而且他的基础的伤害是比较高的,是法师一次性的一种群伤技能,而且和火墙相比,在输出方面有本质的不同区别。冰火两重天美中不足,就是它的魔力值相对消耗特别多,所以就特别适合很多土豪级玩家。因此很多的平民玩家,由于他消耗比较多,建议不要选择这样的一种技能,因为你通过这种技能,相对来说会让自己消耗很大,所以对于平民来说是一种奢侈和浪费。

升级打宝两不误非法师莫属在传奇游戏中唯一可以做到升级打宝两不耽误的职业就非法师莫属了,法师的能力在地图面对群体怪物的时候就会出现翻倍的能力,但是法师也是有缺点的,就是面对单体怪物的时候法师职业会显得比较乏力,因为很多技能都用不着,唯一能够使用的就是火墙跟雷电术这两个技能搭配了,战士跟道士职业都非常倾向单体。前期比较适合法师升级的地图有一些,这些地图的特点就是怪物,刷新速度比较快,难度属于一般,没有任何超级boss。因为在初期的时候法师选择打宝通常的装备一般都是属于中层阶段,可能有个别的玩家比较厉害,但大部分玩家的装备还是一般,幻境6层,幻境三层,石墓迷宫这些地图使用都是非常频率的。如何去判断一个法师在新手跟老手上,不是以卡位,卡boss这些选择为主,而是在于一个法师在打宝的时候到底需要多少的时间来完成自己最擅长目标,法师在初期开荒的时候最好是以组队模式进行为好,而且需要一定的道士跟很多法师,法师的在面对很多boss是显得比较无力的,所以需要道士这个职业。在群体法师一起进行开荒的时候,技能就不能跟不要钱一样疯狂的帅出去,加上道士的毒重点就是需要照顾一下那些小boss,这样法师就能够很快的消灭地图的怪物,跟那些小boss。

相关评论
发表我的评论
  • 大名:
  • 内容:
  • 新开传奇私服=(www.jnxsfr.com) © 2018 版权所有 All Rights Reserved.
  • 最新传奇网站,热血传奇sf,传奇私服发布网
  • Powered by 嗜血! xs65535